Betony hydrotechniczne i wodoszczelne

Opis

Betony hydrotechniczne i wodoszczelne to wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania obiektów mających związek z gospodarką wodną, narażonych na działanie wody stojącej lub płynącej. Tego typu betony o specjalnych właściwościach hydroizolacyjnych, uzyskuje się  dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

Charakterystyka

 • wytrzymałość na ściskanie wyrażona w klasach: C20/25 i wyższych
 • wysokie parametry trwałościowe (mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoszczelność)
 • wysoka trwałość i odporność na agresję chemiczną
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie, erozję i kawitację

Zastosowanie

Beton stosowany jest do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam, gdzie wykonywany element konstrukcyjny narażony jest na bezpośredni kontakt z wodą. Są to m.in.:

 • zbiorniki wodne
 • zapory wodne
 • koryta
 • tamy

Spełnia wymagania

 • PN-EN 206+A2:2021-08
 • PN-B-06265:2022-08